Thứ Hai, 18/12/2017 - 06:37   |    
Tâm và tầm của lãnh đạo

Theo tôi, làm lãnh đạo phải có tâm và tầm. Cứ tập trung lo cho cái chung, ắt sẽ có cái riêng, cái chung khỏe mạnh, phát triển tốt, chắc chắn bản thân lãnh đạo cũng được hưởng lộc...

Trên nghị trường đang nóng về vấn đề bổ nhiệm nhân sự của Chính phủ và Quốc hội. Họ mong muốn những người đại diện cho nhân dân mang Tâm, Tài của mình ra cống hiến...

“Ngày nào người Singapore còn năng động, thích nghi và cạnh tranh tốt, ngày đó chúng ta còn có thể tiến lên” - ông Lý Quang Diệu nhắc nhở người dân như vậy...

Tự cho mình đặc sệt "người nhà quê", suốt 30 năm qua ông Nguyễn Sự gắn đời mình với Hội An, quyết gìn giữ hồn phố cổ. Nhiều quyết sách "lạ" của ông đã mang đến thành công bất ngờ.

Yếu tố cốt tử là tạo ra được môi trường cho business phát triển. Vai trò chủ đạo của nhà nước là tạo môi trường và cơ chế cho người dân làm giàu chứ không phải điều hành doanh nghiệp...

CHỦ ĐỀ TIẾP THỊ